Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
79
— „Maar gij kunt immers voor uw geld veel
mooijer meubelen koopen, avillem!" sprak feans.
— „Ik wil dezen terug koopen, feans ! om-
dat ze door uw geld zijn verworven; want
daarom zullen ze mij dierbaar zijn.
— „Hoeveel bedraagt de scbuld ?" riep hij
luid, terwijl iedereen hem nieuwsgierig aanzag.
„Staak de verkooping ,' ik zal terstond betalen."
Deze zaak was spoedig tusschen hem en den
Notaris geschikt, die de verkooping besturen
moest, tot groote blijdschap der schuldeischers,
die thans het gansche bedrag hunner schuld-
vordering ontvingen, 't geen zeker niet opgebragt
zou zijn door de verkooping.
Te Amsterdam zijnde had hij zijn Russisch
papier aan de beurs doen verkoopen enerllol-
landsch papier en gouden munt voor ontvangen;
zoodat hij spoedig met den Notaris kon gereed
komen.
— „En zeg mij thans waar vrouw bartelds
is, als 'tje blieft, mijnheer de Notaris !" sprak
hij schielijk, en brandende van verlangen om
zijne moeder te omhelzen; hij had van degenen,
die de verkooping wilden bijwonen, reeds vernomen
dat zijn vader gestorven was, en tevens gehoord
hoe men algemeen de arme weduwe beklaagde.
„Zij is hier naast bij de buren, meen ik!"
antwoordde de Notaris.