Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
En fkits wees op de plaats van zijn iart
en zeide treurig: — „Het wil mij hier binnen
geene rust laten , want hoe digter ik mijns va-
dere woning nader, hoe angstiger ik word, dat
de oude .man van verdriet over mij gestorven is."
— „God geve dat het niet zoo is, FEITS!
maar dat uw vader nog leve; en als hij in u
een berouwhebbenden zoon wedervind, die hem
den laatsten tijd zijns levens aangenaam maakt,
en daardoor poogt hem het gedane leed te doen
vergeten, hoe welkom zal hem dan uwe terug-
komst zijn."
— „Hoe veel reden hebben wij toch om dank-
baar te zijnvervolgde fkans weder „al heb
ik ook een houten been, ik ben er beter aan
toe dan de duizenden die in Moskou, op Rus-
lands sneeuwvelden of in de Berezina den
langen slaap zijn ingegaan. En wat was ik
blijde dat ik op reis naar ons vaderland kon
gaan toen eindelijk de krngsgevangenen in
vrijheid werden gesteld 't is nu in het
begin van 1814 en ik ben dus reeds vier
jaren lang van mijne stad verwijderd geweest.
O, wat hebben wij in al dien tijd al niet on-
dervonden !
— „Nimmer zal ik echter bij al wat mij
gebeurde het oogenblik vergeten, dat lotjis
DUviN in mijne armen den geest gaf," ving