Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
— „Ja, dat weet ik, beste jongen!" ant-
woordde vrouw bartelds, terwijl zij haar eeni-
gen zoon hartelijk in de armen sloot; „ik heb
Tan u geene woorden noodig, welke het mij
Terzekeren, want ik ken uw hart en ik weet,
dat gij uwe ouders eert en lief hebt, even als
zij u lief hebben."
— „Hoe zou het mij anders welgaan ?" sprak
"willem, met zijne moeder den korten gang
doorgaande, die naar het binnenvertrek geleidde:
„Staat er niet geschreven: Eert uw vader en
uwe moeder, opdat het-u welga I"
— „Amen!" klonk het uit de binnenkamer.
— „Zoo, frans! zijt gij daar reeds , dat is
goed; want des te langer kunnen wij bij elkan-
der zijn" sprak avillem tot hem, uit wiens mond
het: „amen" gekomen was , iemand even goed-
hartig als willem; hij was een jaar ouder dan
deze en niet zoo gelukkig, dat hij zich nog in
het bezit eener liefderijke moeder mögt verheu-
gen. En na dit gezegd te hebben, schudden
zij elkander heftig de hand, terwijl van beider
lippen de woorden: „een gelukkigen overgang!"'
vloeiden, welker beduidenis onzen lezers niet
raadselachtig wezen zal.
Willem en feans hadden te zamen school
gegaan, beiden waren te gelijk er gekomen,
en hadden er even vlug geleerd, zoodat de