Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
den hals viel en uitriep : — „Dat alles is mijne
schuld ; gij zoudt hier niet omkomen, indien gi;
mij het leven niet had willen redden , mij, die
u zoo veel leeds gedaan heb, mij, die uw va-
der arm maakte. O, hoeveel beter zijt gij dan
ik ; kunt gij mij vergeven , willem ? opdat ik
niet sterve onder den zwaren last mijner schuld !"
— „Ik vergeef u gaarne, peans! hoewel gij
mij altijd vijandig waart, en het doet mij ge-
noegen , dat wij als vrienden in den dood gaan.
Ik had nooit kunnen denken, dat ook gij op
Ruslands bodem uw graf zoudt vinden, gij,
die eens rijkenmans zoon zijt!"
— „Dat zal ik u ophelderen, eer ik op deze
harde sneeuw voor eeuwig insluimer, willem !
Toen ik in de loting viel, kocht mijn vader
voor mij een remplaçant, want nummerverwis-
selaars waren er niet meer te krijgen , omdat ze
weinig in getal waren, degenen, die vrij loot-
ten ! — Naauwelijks had die remplaçant eenige
maanden gediend of hij stierf, en mijn vader
kocht een tweede, die eenigen tijd daarna al
weder stierf. Intusschen werd ik van dag tot
dag buitensporige ; ik begon te spelen en te
verkwisten, in 'tkort een losbandig leven te
leiden, waardoor ik mijn vader grijs deed wor-
den voor zijn tijd. Hij bestrafte en waarschuwde
mij, maar te vergeefs ; hij zag wel in, dat hg