Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
70
hem gevoerd had, die alle krachten inspaixle
om zich op de been te houden, afgemat als hij
was van vermoeijenis en ontbering.
Eindelijk was het hem onmogelijk langer
voort te komen; hij dreigde neder te vallen en
keerde zich tot willem , wien hij met eene
ontroerde stem bad: „O, indien gij eenmaal
in onze stad moogt terugkomen, zeg dan mijn
vader, dat ik stervende hem om vergeving ge-
beden heb voor mijn wangedrag, en dat ik met
een waarachtig berouw in Ruslands sneeuw,
mijn graf gevonden heb. Vaarwel!"
Dat schokte Willem tot in de ziel; hij had
vroeger reeds opgemerkt, dat fkits hem sedert
het gebeurde met de brandewijnflesch zocht te
ontwijken, als ontwaakte bij hem een gevoel
van schaamte en berouw; — hij meende be-
speurd te hebben dat de ellende, door hem ge-
leden , een heilzamen invloed op zijn gemoed
uitoefende; thans kreeg hij er de zekerheid van,
toen hij hem uit den grond van zijn hart dat
woord van berouw hoorde uiten.
't Is waar, er was door Gerritsen veel on- '
heil aan hem en zijne familie ^berokkend, doch
hij herinnerde zich juist van pas, dat er geschre-
ven stond: „Hebt uwe vijanden lief," endaar-
om wilde hij hem weldoen, die hem haatte.
Snel ving hij de ineen zijgende jongeling in