Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
gescheurd , en schier versleten ; Telen hadden
zich in stukken tapijt gewikkeld, die zij uit
MosJcm hadden mede genomen, en hadden
daarin' hunne half bevroren voeten gekleed,
omdat de schoenen spoedig versleten waren op
de harde, ongelijke sneeuw. Eiken dag werd
het leger kleiner, ja, bijna ieder oogenblik vie-
len er neder, die waren bezweken voor de over-
maat van ellende, en dikwijls werden ze onder
de wielen der affuit- en bagage-wagens ver-
brijzeld 1
Zoo bereikte nog geen derde gedeelte van
het leger dat Moshcm verlaten had, op den 23
November den oever der Berezina, waar men
na ontzettende moeite, eindelijk een brug over
den stroom gelegd had, 'tgeen ondernomen
werd door den generaal eblé , die aan het
hoofd der genie stond; intusschen poogden de
Eussen, die met hardnekkigheid de vlugtenden
bleven vervolgen en den dood onder hen zon-
den , het opslaan van die brug te beletten, dat
dus in de grootste overijling moest geschieden;
terwijl deze nog daarenboven voor den ontzet-
tenden last bezweek en instortte, zoodat er
weder duizenden verdronken, die zich meestal
vergeefs poogden te redden op de drijvende ijs-
schollen , waarmede de rivier bedekt was, en
die vaak dienden om de ongelukkigen te ver-