Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
G7
felijke koelbloedigheid en vasten moed waagde
hij zich tusschen de brandende gebouwen , om
er zijne bevelen te geven en nieuwe bluschmid-
delen te beramen, alsof hij onverschillig ware
voor zijn leven, dat duizendvoudig bedreigd werd
door de immer voortwoelende vlam, terwijl de
nederstortende brandende balken zijn hoofd dreig-
den te verpletteren en de benaauwde rookwol-
ken hem schier deden stikken ! — Alles , alles
te vergeefs !
De keizer was alzoo gedwongen met zijn le-
ger de stad op den 18 October 1812 te verla-
ten, omdat ze niet meer geschikt was om er
het barre jaargetijde in door te brengen.
Dan, naauwelijks was dit geschied en trok
het Fransche leger overhaast en ontmoedigd
terug , of het werd van alle zijden door de Rus-
sen aangevallen , terwijl er duizenden bezweken
van koude en ongemak. O , er slapen er veel
den langen slaap des doods op den bevrozen
Russischen grond, jongelingen en mannen van
j i bijna alle natiën !
. Hot was thans niet langer een wel geörga-
i| niseerd leger, maar het geleek veeleer op eone
ordelooze bedelaarsbende. De kleederen der sol-
daten, die zij bijna allen hadden aangetogen om
i - zich tegen de verschrikkelijke koude van 29° zoo
veel mogelijk te beschermen, waren aan flarden