Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
64 -
— „Gij zgt een Hollander, groet dus , als
gij haar eenmaal ontmoeten mogt, mijne lieve
pauline , die te Amsterdam bij de zuster mijner
moeder, eene Hollandsche vrouw, opgevoed
wordt----vaarwel!" — En de arme jongeling
gaf in zijne armen den geest.
En voort, voort snelde hij, een traan weg-
wisschende, die zich met geweld te voorschijn
drong, naar zijne woning, waarvan reeds het
dak was aangetast geworden; terwijl men bezig
was eenige huizen verder, den brand zoo mo-
gelijk meester te worden, door ze omver te
halen. — Hij vliegt naar binnen; in 't voorver-
trek zijn alle legerstèden ledig, hij gaat naar
achteren, ook daar is zijn vriend niet; hij snelt
naar boven een trap op; Goddank! daar slui-
mert hij gerust, onbewust dat er vlammen bo-
ven zijn hoofd blaken, en er krakende bindten
zijn, die hem dreigen te verpletteren. Hij
schijnt uit de jaren die lang vervlogen zijn,
zoete beelden voor zijn geest terug te tooveren,
en zijn droom doet hem juist de woorden uiten:
„Al dat geld is voor ul"
— „FransI" — roept willem, beangst, dat
hij hem te zeer verschrikken zal; hij wordt
wakker.
— „Wat is 't ?'' vraagt hy slaperig.
— „Schrik niet, sta op I sta op , zeg ik u!"