Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
63
waren spoedig in ascli gelegd en de vlam-
men breidden zich met eene onrustbarende snel-
heid al verder en verder uit, terwijl de rook
degenen dreigde te verstikken, die met blusschen
bezig waren.
Iedereen was in de weer; ook avillem bar-
telds poogde mét allen de^ bi-and te stuiten,
die allengs het huis naderde, waaon hij zijn
verblijf gehouden had. Daar herinnert hij zich
eensklaps, dat zijn vriend in den afgeloopen
nacht wacht had gehouden en zich kort voor
't begin van den brand ter rust had gelegd;
zou het gewoel hem uit zijn slaap gewekt heb-
ben, die na de vermoeijenis der wacht zeker
zeer vast zou zijn ? — Zouden zijne makkers
zich zijner hebben herinnerd ? — Dat was niet
denkbaar bij de verwarring, welke allerwegen
heerschte ! — Hemel, " zijn leven verkeerde dus
in gevaar! —En zoo snel als zijne vlugge bee-'
nen het hem toelieten, verwijderde hij zich uit
het gedrang, om frans van den dood te redden.
Terwijl- hij door de menigte henen dringt,
ziet hij dat er een huzaar van zijn regiment,
dien hij meent te kennen, door een nederstor-
tenden balk getroffen wordt en nederzinkt en hij
kan zich niet Onthouden hem in 't voorbijgaan
op te heffen; hij houdt lgüis duvin in de ar-
men , die hem met eene stervende stem bidt;