Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
roebels. Jongeling, ik vertrouw u veel, doe er
het goede meê, en kon daardoor mijne schuld
worden verminderd, die groot, o zóó groot is.
God zij mij genadig, ik sterf."......
De hevige aandoening had den armen grijs-
aard gedood, die bij al zijn rijkdom ongelukkig
was.
En bij 't sterfljcd van den gierigaard, was het
willem, of eene waarschuwende stem hem toe-
riep : men kan niet God dienen en den Mam-
mon, den afgod des gelds.
De portefeuille met zooveel waarde aan Rus-
sisch papier was spoedig gevonden, zoowel als
de blinkende goudstukken, die rammelende op
de steenen onder de bedstede vielen ; hij naaide
de eerste dadelijk in een zakje in zijn hemd, cn
verborg de laatsten in zijn' ransel.
Met behulp zijner makkers werd het lijk van
den ouden gierigaard den volgenden avond ter
aarde besteld.
De inwoners van Moskou hadden ongaarne hun-
ne stad verlaten en de gebohwen aan het Eran-
sche leger overgegeven, en er waren er zelfs
die niet wilden ontvlugten maar poogden hunne
eigendommen aan den vijand te betwisten hoewel