Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
54
genstand geboden; vooral had hij voor Smolensko
een groot gedeelte van zijn leger verloren , en
hij was er niet binnen getrokken, voordat de
vesting bijna geheel verwoest was; doch nader-
hand trokken zich de Kussen meer en meer
naar 't Noorden terug en ontweken een' beslis-
senden veldslag, om zoodoende den vijand on-
gehinderd voort te doen rukken, maar wanneer
de strenge koude van den naderenden winter
zijn leger had gedund, en van moed had be-
roofd, dan zouden zij hen met kracht en van alle
kanten aanvallen en" terug jagen.
En napoleon, die- in de oude Czarenstad
wilde overwinteren en den verflaauwden moed
zijner soldaten weder wilde doen ontvlammen, die
zijn leger, dat uit 110,000 man bestond, waaronder
20,000 zieken en gekwetsten waren, door een
tijd van rust wilde herstellen en versterken,
droomde niet, dat een groot gedeelte van Mos-
kou ondermijnd was en de stad, bijna geheel
van bóuten huizen gebonwd, bovendien op eene
massa van brandbare stof rustte; —dat het rood,
waarmede de vlammen van het brandende Mos-
kou den hemel zouden penseelen , het morgen-
rood van Ewopa's verlossing wezen zou.
Hoe welkom was het den soldaten, dat ook
deze stad niet verwoest was, gelijk bijna alle
plaatsen > welke zy doorgetrokken waren, eenige