Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
wanneer het inspectie was en de kleederen wer-
den nagezien ? — Dat was toch maar eene ge-
ringe wraakneming voor al het kwaad, dat deze
hem en zijnen ouders berokkend had!— Ja! —
Maar hij had immers zoo vaak in "t woord des
Heeren gelezen, dat vergeten en vergeven de
pligt van den Christen is! — Neen, neen! zijn
wil had ten goede gezegepraald.
Hij begaf zich naar trits en zeide tot hem
in zijne moe'dertaal, welke door de Franschen
in 't geheel niet of gebrekkig verstaan werd,
terwyl hij en zyne landgenooten integendeel de
hunne vrij goed hadden aangeleerd:
■ — „Gerritsen ! Daar hebt gij uwe hand-
• schoen terug, dien ik gevonden heb op de plaats,
waar mijne flesch met brandewijn gestaan heeft."
— „Frits kleurde en stamelde naauwelijks
hoorbaar: — „ik dank u."—Hij had zijn hand-
schoen reeds gemist, en wilde dezen ongemerkt
terug halen, toen hy zag, dat willem wakker
geworden was, en hem reeds gevonden had;
zoodat zijn diefstal ontdekt was. Hij twij-
felde geen oogenblik, dat willem den hand-
schoen behouden zou, waardoor hij de straf,
die er op stond, niet ontgaan kon. En nu
ontving hij hem terug. O, hij moest met
schaamte bekennen, willem was veel beter dan
hij, en verre boven hem verheven , al was hij eens