Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
Intusschen had willem bartelds de veldflesch
met brandewijn weder terug ontvangen , en zette
deze naast zijn ransel .neder, waarop hij met
het hoofd rustte, zorg dragende de kurk er
zoo stevig op te drukken , dat er niets van den
geestrijken drank kon verloren gaan , indien de
flesch soms mogt omvallen. Weldra was hij in
diepen slaap geraakt, moede als hij was van
den volbragten md'feitevollen togt door de sneeuw.
Hij begon te droomen. Hij was niet meer in
het koude Rusland, maar weder in zijn dier-
baar vaderland, en hij zat genoegelijk in zijn
huiselijken kring bij vader en moeder, die er
beiden gezond en vrolijk uitzagen; gedurig hoorde
hij het schellen van de bel aan de winkeldeur,
en eene ijverige winkeldochter had moeite om
de klanten alleen te bödienen, die met wel-
gevulde mandjes het huis verlieten. Daar
kwam eensklaps een meisje in den winkel loo-
pen en begon mede te helpen, en nog een....
en toen nog een, en hoe meer winkeldochters
er kwamen, hoe grooter het getal der klanten
werd, en hoe zwaarder de mandjes werden be-
pakt; terwijl een jongeling bezig was het blin-
kende geld uit te zoeken en in zakken te doen,
die hij een voor een naar binnen bragt en op
de tafel neêrleide; die jongeling geleek sprekend
op zijn vriend trans.