Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
45
had het koesterende vuuV zooveel vermogen op
de moede leden van een Franschman uitgeoe-
fend, dat hij in slaap gevallen was, niettegen-
staande het gewoel en de drukte van't gesprek
om hem heen. 't Was louis duvin ; men wist
bij zijn regiment algemeen, dat hij zich nimmer
uit eigen beweging aan den militairen stand zou
hebben toegewijd, dan----'t lot had hem er toe
geroepen; hij was soldaat geworden, eene zie-
kelijke moeder en een klein zusje achterlatende,
w^aarvan de eerste spoedig gestorven was, ter-
wijl zijne lieve paultne, door eene tante werd
opgevoed. Arme Louis! hij was een zwak jon-
geling van nog geen twintig jaren, en sedert
hij soldaat geworden was, had hij zich nimmer
kunnen beroemen, ééne week onafgebroken ge-
zond geweest te zijn.
— t^Duvin slaapt," sprak een oud snorre-
baard, in 't oorlogsleven gehard, en die met
napoleon, die toen nog officier was , de togt
naar Egypte had meegemaakt; „maar 'tzal niet
lang duren; maak hem wakker, want ik zie
ginder onze wakkere jongens reeds met een
goed gevulden wagen aankomen , en nu is 't im-
mers zijn beurt om wat te halen."
Naauwelijks had hij dit gelegd, of al het
krijgsvolk blikte den kant op, dien hij aanwees
naar een met hei, takken, en stukken hout be-