Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
nieu-vre aflossen. Deze tijd echter kwam niet;
vrouw bartelds verkocht weinig en leefde
sober van hetgeen zij in haren winkel ont-
ving; ^ye\ behielp zij zich zeer zuinig en
maakte daardoor, dat zij bij het einde der
maand iets over hield om het haren schuldei-
schers te geven, doch dit bedroeg telkens min-
der dan zij in den loop der maand van hen
aan w^aren had ontvangen, zoodat de schuld
met eiken dag aangroeide; eindelijk hielden
dus de kooplieden op haar goederen te leveren,
dewijl zij thans maar al te wel zagen, dat de
weduwe zeer achteruit ging. Deze hield thans
liaar winkel nog wel aan, en ze kocht nu hare
waren contant en bij eenige weinige hoeveelheid
te gelijk; maar men begrijpt ligt, dat zij er
niet van zoude hebben kunnen leven, indien
zij niet door iets anders er wat bij had verdiend,
en dit wel door voor de lieden in het stadje
te naaijen.
Aldus sukkelde vrouw bartelds voort, en
ze moest zich zuinig behelpen om rond te ko-
men ; het was haar dan ook niet mogelijk iets
van de schulden af te doen, die zij gemaakt
had, ofschoon de eischers haar geene rust lieten;
maar eiken dag haar kwamen bezoeken om
haar aan te manen zoo spoedig mogelijk te
betalen.