Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
teruit, omdat zij er voor kon zorgen dat de
rekening der vroegere maand betaald was , wan-
neer zij die over de afgeloopene ontving, en
zij dus nimmer meer dan ééne rekening bij het
einde eener maand behoefde te voldoen.
Dan er kwam een tijd, waarin zij bijna niets
ontving. Er had zich in het stadje iemand ge-
vestigd , die dezelfde warèu als vrouw bartelds
ging verkoopen en tegen goedkooper prijs.
Welligt kon hij dit doen, niet omdat hij met
kleiner winst te vreden was, doch dewijl hij de
waren aan zijne kooplieden dadelijk betaalde,
en ze daarom van deze eenige percenten goed-
kooper ontving dan vrouw bari elds , die,
zoo als wij reeds weten, hetgeen zij heden in-
kocht, over eene maand eerst betaalde. Wel-
ligt ook had hij genoeg geld om groote partijen
te koopen, hetwelk altijd voordeeliger voor een
winkelier is, dan zijne waren in het klein op
te doen.
Hoe het zij, hij verkocht zijne goederen,
welke, even als die van vrouw bartelds, van
goede kwaliteit waren, tegen aanmerkelijk min-
der prijs en het kon dus niet anders of de klan-
ten van deze laatste bleven den een na den
ander wegen kochten allen in den nieuwen win-
kel; want iedereen ziet op zijn voordeel, en
vooral was men er in dien duren tijd op uit,