Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
len de verleidingen te wederstaan, welke u zullen
omringen. Groet vooral frans van ons en zeg
hem, dat wij God bidden, u beiden, gezond
naar ziel en ligchaam, in onze armen weder
te voeren."
In het laatst van het jaar 1811 werd de oude
bartelds weder door hevige zenuwkoortsen
aangetast, die meestal van tijd tot tijd terug-
komen bij hem, die er eens door is bezocht.
Echter baatte thans geene geneeskundige hulp,
en nadat hij eenige dagen ijlhoofdig was geweest,
in welken tijd hij onophoudelijk de namen wil-
lem en frans genoemd had, kreeg hij zijn
bewustzijn terug, doch tevens voelde hij zijn
einde naderen. Stervende sprak hij tot zijne
weenende vrouw.
— „Ik laat u thans alleen achter, en daarom
wenschte ik dat ik verleden jaar naar 't graf ge-
dragen ware, omdat Avn.LEM dan als de eenige
zoon eener Aveduwe, vrij van de krijgsdienst
was geweest. God heeft het evenwel gewild ,
en het zal dus goed zijn, zoo als het nu is.
Het ga u wel, lieve vrouw! tot wij elkander
wederzien in den Hemel. Willem en frans
zijn thans verre van hier, op de grenzen van
Didtschland, doch zeg hun, als gij hen een-
maal moogt wederzien, dat ik stervende aan hen
heb gedacht."