Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
— „Ik weet hetvervolgde fkans ; „maar
om tot uwe zaak weder te keeren, ik twijfel
er hard aan, of gij wel geld zult ter leen
krijgen."
- „Hoe zoo , FBANS ?"
■— „De rijken geven niet gaarne, en vooral
niet in dezen tijd van oorlog en dwinglandij,
dewijl thans de levensmiddelen duurder zijn en
zij meer belasting moeten opbrengen dan in ja-
ren van vrede. Bovendien moeten zij de rem-
pla^anten of plaatsvervangers voor hunne zonen
die in de loting gevallen zijn, duur betalen, en
ik houd mij daarom overtuigd, dat iedereen bij
wien gij u gingt vervoegen, u zoude toevoegen:
Neen, ik kan u geen geld geven of leenen, ik
heb het tegenwoordig zelf te veel noodig."
— „Helaas, wat zal ik dan beginnen ? Kom,
ik wil het toch beproeven, misschien dat ik ie-
mand vind, die er niet zoo over denkt, als
gij zegt."
—- „Laat het, Willem! want geloof mij, het
baat u toch niet. Ik weet echter, dat gij diep
ongelukkig zijt, daar uw vader misschien door
de hulp van een geneesheer zou beter worden,
en het geld ontbreekt om hem en de medicijnen
te betalen. Ik kan en wil u daarom geld bezor-
gen; voor den avond ben ik bij u thuis. Keer
nu spoedig terug en stel u-we arme moeder gerust."