Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
kreet hem nog na: „Hemel, willem.' wat zult
gij doen ? ' ongerust als ze was, dat hij zich
door de omstandigheden tot eene slechte daad
zou doen vervoeren", maar hij hoorde haar niet
meer; hij was reeds de deur uit en op straat
onder het woelen der menigte; want het was
juist de dag der loting: het lot besliste dien
dag welke jongelingen, die de jaren er voor
hadden bereikt, in de krijgsdienst moesten tre-
den en welke vrij waren, en velen dergenen,
die soldaat moesten worden, zwierven in half
beschonken toestand door 'de stad, om eenige
oogenblikken het leed te vergeten: de wapens
te moeten aangorden om n^ipoleon in zijne
heerschzuchtige plannen te helpen, en omdat ze
er toegeroepen werden door Frankrijk's keizer,
onder wiens ijzeren juk het eertijds vrije vader-
land gebukt ging.
Willem echter hoorde hef gejoel niet, dat
er op straat heerschte, hij bemerkte niet, dat
het drokker dan gewoonlijk was in de stad,
maar mefs- nedergeslagen oogen vervolgde hij zijn
weg, overdenkende bij welken aanzienlijken
mijnheer hij het eerst zoude aanschellen, om
hun toestand aan hem bloot te leggen en van
hem eenig geld ter leen te vragen, ten einde
zijn vader misschien van den dood te redden.
Dit geld zouden zij dan terug kunnen geven,