Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
2i
door lievige zeuuwzinkingkoortsen werd aange-
tast, welke er toen veel in den omtrek heersch-
ten, en hem op den rand des grafs bragten,
zoodat vrouw en zoon hem ieder oogenblik
meenden te zien sterven.
Beiden, en geen wonder immers, mijne le-
zers?— waren ten einde raad, en had het Woord
des Heeren hun geen troost geschonken, zij
zouden het leven verwenscht hebben, dat hun
niets dan ellende en tranen schonk, maar ditWoord
immers luidde: „Zijt niet bezorgd voor uw le-
ven , wat gij eten en wat gij drinken zult, noch
vopr uw ligchaam, waarmede gij u kleeden zult.
Aanziet de vogelen des Hemels, die zaaijen
noch maaijen, noch verzamelen in de schuren,
en uw Hemelsche Vader voedt nogtans dezelve.
„En gaat gij deze niet zeer veel te boven ?"
Het gebeurde echter wel eens dat vrouw
bartelds weenende nederzat bij het ziekbed
van haar man, en wanneer willem haar alsdan
overviel, verloor hij al zijn moed, en barstte hij
mede in tranen los. En in een van die oogen-
blikken, toen hij des middags van zijn werk afko-
mende in de ijskoude kamer zijne moeder schrei-
jende zag nedergebogen over de legerstede zijns
vaders, die in hopeloozen toestand verkeerde; toen
hij bovendien zelfs geen stuk droog brood ontving
om zijn honger te stillen, toen riep hy radeloos uit: