Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
zorgen des levens troost te vinden is. Dat de
vriendschap, die er onder u bestaat, uwe harten
steeds blijve veredelen: helpt elkander voort in
alles wat goed is en beteugelt elkander in het
kwade. Staat elkander bij met raad en daad.
Houdt u aan elkander vast, opdat gij niet valle
op den ghbberigen weg, die door dit leven
voert, en dan, mijne kinderen I zult gij uwe
bestemming als mensch bereiken, en, even
kalm als ik thans, den dood te gemoet gaan,
die mij in een beter leven zal overbrengen,
waar zonde noch rampen gevonden worden.
„Ontvangt — mijn laatsten groet en zegen......"
ging de grijsaard stervende voort, zijne handen
over hen uitstrekkétde. Toen sprak hij eerbie-
dig als op biddenden toon, hoewel naauwelijks
hoorbaar: — „God.... zij----met..., ui"—
En hij blies den laatsten adem uit.
— „O, mijn Godl"...... riep fbans wan-
hopend uit: „Willem, ik ben ongelukkiger
dan gij: ik heb geen vader, geene moeder
meer."
— „Ja wel mijn goede fkans I hier boven
in den Hemel!" antwoordde deze en zijn vriend
gevoelde den troost die er in zijne woorden lag.