Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
goedste burgers aan te schellen, en eene heil-
bede over hen uit te storten, en hoe welkom
was hun alsdan de geldelijke belooning, of do
stevige boterham, die zij er vooi" ontvingen !
Weldra bevond ook willem zich onder de
woelende menigte, daar ook hij bij eenige be-
kenden zijne gelukwenschingen wilde brengen;
tevens begaf hij zich, nadat hij dit had gedaan,
naar de woning van gedde , om aan zijn vriend
peans zijn treurig wedervaren te vertellen
en naar de gezondheid zijns vaders te verne-
men.
Toen hij aangeklopt had werd hem door
TRANS de deur geopend; men kon het hem
aanzien dat hij dien nacht niet had geslapen, en
de oogen waren hem rood, even als of hij had
geweend.
— „Wat scheelt er aan, prans ? Is uw va-
der zooveel erger geworden?" — vroeg willem
terstond, terwijl hij hem deelnemend de hand
drukte.
— „Helaas .ja I Mijn vader is ernstig onge-
steld geworden. De dokter heeft mij reeds
gezegd, dat hij niet* lang mèer leven zal. Hij
was zwak in de laatste dagen, maar gister
avond, eenigen tijd nadat ik van u thuis ge-
komen was, heeft hij een hevig zenuwtoeval
gehad, en nu is hy dood zwak en in aanhou-