Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
Schoolmuseum
fespcèi L-1, fel] és Pmmstfsit
AMSTERDAM
— II ----
De Hiemve-jaarsdag*
Zoo opgeruimd als Willem babtelds in zijne
omstandigheden zijn kon, stond hy op den Nieu-
wejaarsmorgen op, en deze opgeruimdheid van
geest, had bij verkregen door de gedachte,
dat de Goddehjke Voorzienigheid, Die de voge-
len des Hemels van voedsel voorziet en de bloe-
men des velds bekleedt, ook voor hem en de
zijnen zorgen zou, die toch meer waren dan deze.
Was het den vorigen avond drok geweest in
het stadje, thans was het niet minder levendig;
want bijna iedereen spoedde zich naar zijne betrek-
kingen of bekenden, of "naar hen, aan wie hij
verpligting had, om hun: „alles wat wensche-
lijk is," of wel: „veel zegen en voorspoed,'in
het nieuwe jaar" te wenschen. De kinderen der
armen doorkruisten de straten om bij de ge-
2