Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
in 't liart; iiij wilde er zijne ooren wel voor
stoppen om ze niet te hooren : want immers hij
wist het 5 die wensch zou bij hem en de zijnen
niet worden vervuld.
Al digter en digter kwam hij zijne woning
nabij en eindelijk klopte hij er met eene bevende
hand aan. Arme vader bartelds! op den
laatsten avond van het jaar een bode des onge-
luks voor vrouw en kind, dat zich nog lang,
zeer lang zou doen gevoelen en de treurigste
gevolgen voor hen hebben zou. Gewis, eene
smartelijke taak!
Maar het was nu eenmaal zóo; ze moesten
het weten, en weldra hadden zij het treurig
nieuws uit zijn' mond vernomen. De opgeruimd-
heid van vrouw bartelds en haar zoon werd
in droefheid veranderd , en de laatste riep uit,
terwijl hij zijne tranen den ,vrijen loop liet:
— „Helaas, de oudejaars-avond brengt ons
niet dan teleurstelling en onheil! En ik had
er mij zooveel genoegen van voorgesteld. Thans
zijn \yij arm geworden, ik kan het naauwelijks
gelooven , 2;oo op eens overvalt ons dit ongeluk;
maar het is maar al te waar, en waar moet het
met ons heen?"
— „'tis zoo, het nieuwe jaar zullen Vvüj niet
met vreugde intredenhervatte zijne moeder
na eenigen tijd: „maar laten wij inoed houden I