Boekgegevens
Titel: Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Auteur: Noordaa, Pieter Jasper van der
Uitgave: Meppel: P.A. Reijnders, 1851
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6922
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201528
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Helpt elkander voort in 't goede: voor de rijpere jeugd geschreven
Vorige scan Volgende scanScanned page
goft dat gij uw 'vader, die oud begint te wor-
den, verlaten zult, als hij niet wèl is"
— ,/t Is niet te hopen," hernam FR ANS,
„maar liet zou kunnen gebeuren, dat hij erger
werd I want mijn vader is zeer verzwakt in den
livatstep tijd, en als hij mijne hulp noodig had
en ik was er niet, ajs ik'bij hem had kunnen
wezeii, zou ik het m\j nimmer vergeven. Goe-
den avond dus !" vervolgde hij, zijn vriend de
hand drukkende en vrouw barteh>s toeknik-
kende.
— „Insgelijks, frans ! en beterschap met uw
vader!" wenschten beiden, terwijl willeji er
bijvoegde, toen hij hem uitgeleide deed : „Waar-
schijnlijk kom ik morgenochtend wel eens bij
U aan, en morgenavond hoop ik u zonder
eenig bezwaar op het hart weder bij ons te
igien, om u dan wat langer te houden. En
nu, vaarwel!"
Eu thans sloot Willem do deur en keerde
naar zijne moeder terug.
— „Ik zag wel, dat er iets aan frans
scheelde," zeide deze, „hij was niet zoo opge-
ruimd als anders, en geen wonder, hij had er
regt toe. Een kind, dat onverschillig is om-
ti'ent zijne ouders, is geen braaf kind en zal cLe
gunst des Hemels niet deelachtig worden. Maar,'
waar uw vader toch blijft? 'tis reeds negen