Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
r.
'iet is onhetamelijh, anderen te verachten y
V of hen smadelijk te bejegenen*
Een jongen, pieter genaamd, liad eenen
mdman smadelijk bejegend- Zijn vader werd
ict gewaar, eu deze was daarover misnoegd,
n beval, dat men hem des morgens geenen
(oterham zoude geven. Toen nu pieter
m zijn boterham verzocht, gaf men hem dien
iet. Hij beklaagde zich daarover bij zijnen va-
er, zeggende : Vader! ik heb zulk eenen hon-
er, en men wil mg niets te ontbijten geven,
laar hoe stond hij verbaasd, toen hij van va-
er hoorde, dat die het zoo bevolen had. En
u zeide vader tot hem, pietje ! wanneer
g het brood niet ontberen kunt, waarom zijt
j dan zoo vermetel, de landlieden , die ons
etzelve verschaffen , kwalijk te bejegenen ?
Veel gij niet, dat de landlieden door hun-
en zuren arbeid het brood uit de aarde doen
jortkcrmen ? En bovendien , het is zeer on-
Le-