Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( fi^ )
onze huizen reinigen? En Jaar het tot zoo vele
ifabrieken, die ik ii allen niet kan opnoemen,
jgebruikt wordt, zouden die bij het gemis van
ifwater moeten stilstaan. En indien er niet
gedurig meer water door den regen bij kwam,
zouden de rivieren , meren , en ook emde-
lijk de zee , door de opklimmende dampen
of uitwasemingen , geheel opdrogen ; cn wat
zou er dan van ons, en de overige dieren
^worden? dan zoude de aarde Vt'oest en ledig
(worden. Wat dunkt u nu, is de regen niet
noodzakelijk?" — «Ja!" zeide hun vader,
die dit hoorde: «gij hebt regt, mijn lieve
zoon ! het water is een der beste en nut-
tigste geschenken des Hemels, En gij, JA-
KOB! zeidet daar zoo even: die leeUjke re~
gen; o! welk een onbedachtzaam, welk een
onbetamelijk gezegde! dan moest Hij, die ons
den regen geeft, pok leelijk wezen; en die
is, gelijk ALBE KT U» u daar zoo even ge-
zegd heeft, onze lieve HEER. Wel nu! is
onze lieve IIEEU dan leelijk? neen, mgn
kind! Hij is dc goedheid zelf, en geeft ons,
gelijk u geleei'd wordt, alles wat wij noodig
hebben. En ontevreden moet gij nimmer over
Hem zijn; Hij laat zich, door n, noch door
liemand anders, paal cn perk steil'"'' Wan-
neer