Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 62 )
XXIX.
Het ongeduldige hind.
albertus en jakob wilden eene wan-
deling doen, maar op dat zelfde oogenblik ,
begon het, na eene lange droogte, geweldig
te regenen. jakob was hierover in het ge-
heel niet in zijnen schik; hij was ongeduldig,
knorde en morde tegen elk; « nu moet het,"
zeide hij, « nu moet het juist, nu wij uit-
gaan willen , regenen ! foei, die leelgke re-
gen!" albertus hoorde dit en zeide:
<( mijn lieve broer! wees toch zoo ongedul-
dig, zoo gemelijk niet; gij moet niet te on-
vreden zijn tegen Hem, die ons den dier-
baren regen geeft, welke cr zoo zeer, we-
gens de lange droogte, noodig is. Het zijn
on!)erekenbare weldaden van onzen hemel-
schen Vader. Zeg eens, wanneer Hg ons
geen regen en warmen zonneschijn gaf, die
de aarde vruchtbaar maakt, waar zouden wij
voedsel krijgen ? — Het water is het dier-
baarste geschenk des Hemels : indien er geen
water was, waar zouden wij en de overige
schepselen drinken krijgen; waarmede zou-
den wij onze klecdercn, onze ligchamen cn
on-