Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 60 )
ken : weet gij niet meer wat onze leermees-
ter onlangs in do school daarvan zeide? « dat
zijn zotte praatjes van domme cn eenvoudi-
ge menschen," zeide hij: « dat zijn sprook-
jes en vertelseltjes uit de oude tijden ; maar
Gode zij dank! dat wg betere tijden, waarin
ons zulke bijgeloovigheden niet meer geleerd
worden , beleven." En waarlijk ! de goede
man, beeft gelijk; er zijn geene heksen, spo-
ken, of dergelijke dingen: laat u toch, lieve
zusje! van die eenvoudige menschen niet bang
maken; menschen met gezond verstand, zou-
den u uitlagchen, en onze lieve heer, die
de wijsheid en goedheid zelf is, bedient zich
nimmer van zulke schrikverwekkende werk-
tuigen , om de menschen van het pad der
ondeugd te doen afschrikken. Zie eens! hoe
bang en vreesachtig zijt gij thans; stel u ge-
rust , eer dat het nadeelige gevolgen voor
uwe gezondheid kon hebben: zoo als van
willem en kakel, gelijk gij leest op de
l4de bladzijde van dit boekje. Doe uwen
pligt; wees eeu braaf en deugdzaam kind ;
gedraag u, zoo als het onzen lieven heer
behaagt, en gij zult daardoor een goed ge-
weten verkrijgen, en voor geen kw^ad, hoe-
genaamd , behoeven te vreczen.
Wat