Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
Ij maar daarom nog niet ongelukkig; iemand
iikan wel in eene nare en droevige omstan-
iidigbeid zijn, zonder juist ongelukkig te zijn:
die tevreden en vergenoegd, is, is rijk eu
gelukkig, — Hoort maar eens verder: een
Heer kwam juist in dezen oogenblik, om
geïirlt te bezoeken, en vond hem indien
naren toestand. « Wel! mqn lieve jongen!"
sprak hij hem aan , « wat vind ik u in eenen
ellendigen , en ongelukkigen toestand!" —
<( Och ja 5 mijn Heer ! " zeide de zieke met
eene zwakke stem , « maar ik heb een gerust
geweten , en ik vertrouw dat mij dit lot van
mijnen liefderijken hemelschen Vader Over-
komt, en ik ben tevens verzekerd, dat Hij
dit alles, ten mijnen beste, zal doen kee-
ren." — Wat dunkt «, lieve kinderen! van
dit antwoord? — En wat was die Heer ge-
troffen over dat antwoord , en over die te-
vredenheid en vergenoegdheid van dat kind!
tranen van aandoening rolden hem over de
wangen. — Dat wil ik wel gelooven ; mis-
schien gevoelt gij ook dezelfde aandoening
eu wie zou door zulk een antwoord niet
innig getroffen worden? — En dat was ook
van die uitwerking, dat de Heer den zieke,
bij andere nieuschen in huis liet brengen :
hem