Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 55 )
enschen zeer bemiiid Werd, besloot de on-
ei'wijzer, dewijl hij zulk een' buitengewonen
st en ijver in hem bespeurde , en hij bg-
jndere geschiktheid bezat, hem tot dat ambt,
etwelk hg zelf uitoefende, op te leiden. —
n waarlijk, de goede man zag, dat hij
ich in de verwachting omtrent jan, niet
edrogen vond. Hij werd een der braafste
1 verstandigste onderwijzers. — Gij kunt ook
el denken, dat het niet lang duurde of
ij kreeg een der beste standplaatsen in het
ind.
Vragen.
Had jan goede hoedanigheden?
Hoe gedroeg hij zich in de fchool?
Hoe buiten het opzigt zijns onderwijzers?
Had hij ook eenen af keer van de ondeugden?
Hoe gedroeg hij zich jegens zijne medeleer-
lingen ?
6. TVat bejloot de onderwijzer?
7. IVerd die, in zijne "/erwachting, ook be-
drogen 7
Duurde het ook lang ^ eer hij eene plaats
kreeg ?
9. Hoe gedroeg hij zich in zijnen post?
0. En wat was hier het gevolg van?
Wat kunt gij hieruit keren?
XXVI.