Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
te leiden. Hier had hij gelegenheid, om
een braaf kind te worden, doch hij bezat
alreeds vele hoedanigheden, welke een kind,
niet slechts bij de menschen bemind , maar
ook gelukkig kunnen maken. Hij ging zeer
gaarne naar school, verzuimde, buiten de
dringendste noodzakelijkheid, nimmer eene
les p en was regt opmerkzaam in de school,
hg dacht op alles na, en vroeg, wanneer
hg ieu niet wel verstond. Aan grove on-
deugden, zoo buiten, als onder het opzigt
zgns onderwgzers, maakte hg zich geens-
zins schuldigt schelden of schimpen deed
hij ook niet, van liegen cn dergelijke on-
deugden had hij al vroeg eenen afkeer; werd
hij door andere kinderen gescholden, hij
schold niet weder; want hg was in het min-
ste niet wraakzuchtig. Wanneer andere kin-
deren op de straat speelden, dan zat JAN
te huis, en leerde zijne lessen; en daardoor,
kon hg dezelve, ook altijd beter dan andere
van zgne medescholieren* — Mij dunkt, ik
hoor u zeggen, lieve kinderen! dat moet
een braaf mensch geworden zgn? Hoort maar
eens, ik zal het u zeggen : daar hij, door
zulk een uitmuntend gedrag, niet alleen van
zijnen onderwgzer, maar ook vau alle brave
meii'