Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 5o )
hare kleedei'en geschikt bijeen, zoodat zij de-
zelve des morgens gemakkelijk wedervinden
kon; en eer zij zich nederleide, om te sla-
pen, dankte zij onzen liezen HEER voor al
de weldaden, die zij gedurende den afgeloo-
penen dag, van Hem had ontvangen, en dat
Hij haar, in den aanstaanden nacht, voor alle
gevaren, welke haar zouden kunnen treffen,
mogt bewaren, en met gezondheid, in den
morgenstond, wilde doen ontwaken. Zij was
dus ook zeer Godsdienstig; zij ging vlijtig ter
kerk; altijd wist zij hare ouders wat te ver-
tellen, van hetgeen zg daar gehoord en ont-
houden had, en zij leefde overeenkomstig
hetgeen haar daar geleerd werd.
Wel , zult gij zeggen : dat was zeker het
beste hind ^ van hetwelk ik ooit gehoord of
gelezen heb; maar is zij "ook zoo gebleven?
misschien is zij, toen zij grooter, en de ver-
leidingen sterker werden , ook weder ondeu-
gend geworden? Neen, mijne kinderen! dat
is zij niet: zij is nog deugdzamer, in haar
volgenden leeftijd, geworden ; zij had vaste
grondbeginselen , en wist zeer wel aan hare
bestemming te beantwoorden ; en zoo is zij
voortgegaan op den weg der deugd, van trap
tot trap is zg tot hoogcr volmaaktheid opge-
kloni-