Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
Igeschikthekl lot leeren cn arbeiden , lust eli
Igelegenheid had gegeven, om een braaf kind
|te kunnen worden. Zij ging ook vlijtig ter
school, groeue haren meester vriendelijk,
leerde voortreffelijk, leefde ia vrede, vriend-
schap en eendragt met hare medeleerlingen,
en gedroeg zich altoos zoo voorbeeldig, dat
ielk haar lief kreeg. — Wanneer zg uit de
ischool kwam, ging zg aanstonds, zonder zIcU
ergens op te houden, naar huis; bg het eten
bad zij onzen lieven HEER, om eenen ze-
gen , ovér de haar toebereide spijzen, en
dankte Hem, na het genieten van dezelve. —
Zij was altgd vriendelijk en bescheiden jegens
lalle menscl\en ^ minzaam jegens de dienst^
hoden ^ mededeelzaam jegens de armen ^ ge-
aellig, om met goede kinderen om te gaan.
lOnecnig leefde zij nimmer met hare broertjes
3n zusjes: zij wist toe te geven; want zij
seide dikwerf: «die toegeeft is de wijste,
n wint altoos." — Zij speelde ook niet al-
;gd, gelgk sommige kinderen, die altgd wil-
en spelen, en door dat menigvuldige spelen
ngeschikt worden, om iets met bedaardheid
e kunnen leeren. Neen! zoo deed kaatje
liet. — Des avonds eer zij naar bed gin^,
>^rngt zij alle hare zaken in orde) en leide
D ha-
<