Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
if ouders, op de hoogeschool ^ en liet Lem ia
:i onderscheidene wetenschappen onderwijzen :
I en daar hij een der bekwaamste en braafste
mannen in dat land werd, is hij ook tot een
I der hoogste en aanzienlijkste ambten ver-
I heven.
Ziet, kinderen t zoo krggt deugd en be-
jjtwaamheid, hier reeds in dit, en voorzeker
ji van onzen lieven HEER, hierna, in een
beter leven, hare belooning.
Vragen,
I. Hoe gedroeg zich jAKon in de fchooï?
а. Befirafte hij ook andere kinderen?
3. Wat zeide hij legen hen?
4. Hoorde men hem ook yvel vloeken?
5. Met welke kinderen verkeerde hij?
б. Was hij ook dienstvaardig ?
7. Hoe Was verder zijn gedrag?
8. Hoe verkeerde hij omtrent zijnen meester?
9. Had die hem ook lief?
10. Welke beloonirkg kreeg hij meer?
11. AJaakte hem dit niet hoogmoedig?
la. Hoe ging het verder met hem?
13* Wat kunt gij hieruit keren?
XXflT.