Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
V
bedreven bad , zocht bg bet niet te bedek-
ken , maar bekende het terstond aan den mees-
ier. — Door dit zijn gedrag gewon hg de liefde
en genegenheid van den meester: want dan
eens zat hg op de bank. der Brauen ^ dan
^eens pronkte zijn naam op het Eere-bord;
en eindelijk werd die in bet Eer-boeh opge-
schreven. — Ja , maar dit was het nog niet
al; het jaarlijksch examen kwam : luistert
eens, kinderen! hier werd het gedrag en do
vorderingen van allé de leerlingen kenbaar:
mnar toen moest gij eens gezien hebben, hoe
bij, in alles, boven zijne medeleerlingen uit-
muntte; en de Schoolopziener, alsmede vele
menschen, welke reeds van hem gehoord had-
den , waren er bij tegenwoordig, welke hem
met de grootste eerl)ewgzen, alsmede met een
heel fraai en koslehjk boekgeschenk , als een
zeer bekwaam, braaf en deugdzaam kind ,
beloonden. Men zou zeggen: deze eere, en
alle de lofspraken, zouden hem trotsch, hoog-
moedig en verwaand gemaakt hebben ; maar
neen ! hij bleef altijd dezelde: verstandig,
nederig en stil — en zoo is hij ook in zijn*
volgenden leeftijd gebleven. — Al die din-
gen, had een heel rijk Heer opgemerkt, en
deze bestelde hem, met toestemming van zijne
ou-