Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 26 )
I
dien niet kende, vroeg hij hem toch: « waar^
om hij weende?" <i Och!" antwoordde deze:
« ik heb zulk een grooten honger ^ want ik
heb sedert twee dagen geen eten gehad." —•
« Ik heb ook honger, " antwoordde hg :
« maar dewijl gij van honger zoo zeer weent,
daar, hebt gij de helft er van." — Dat was
liefi dat was braaf, van dien jongen, zult
gij zeggen; ja wel, dat moogt gij met regt
zeggen , zulk een medelijden en mededeel^
zaamheid, jegens de armen, in een kind
te zien , hetwelk ook zelf arm was ; dat was
zeker al heel lief, niet waar? — Nu, mijne
lieve kinderen! doet ook zoo; zijt mededeel'A
zaam jegens de armen , ondersteunt hen zoo
veel in uw vermogen is 5 en gij zult de goed-
keuring van uw eigen geweien , en van on-
zen lieven heek, hier, en hierna in een
beter leven, wegdragen.
Fragen.
1. In welke omßandigheden bevond zich dc arme
jongen P
а. fF^e ontmoette hem?
3. ÏVat vroeg hij hem?
4. ÏVat antwoordde deze hem?
5. En wat zeide hij p
б. Was dat niet lief van hem?
7. Wat kunt gij iiieruit leeren?