Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 25 )
Fragen.
I. In wik gevaar bevond zich de arme her^
b er gier ?
a. Waarom ?
3. Wat deed zijn zoon?
4. loonden zij ook hulp?
5. Wat fchoQt hem eindelijk te binnen?
ó. IVat hejluit nam hij ?
7. Bij v,'ien meldde hij zich aan ?
8« Was het antwoord ook tot zijn genoegen?
9. Ontving hij ook handgeld?
10. Hoe veel zond hij aan zijne ouders?
II. Kreeg hij aanjionds antwoord?
iQ. Welk berigt ontving htj kort daarop?
13« Was hij nu niet regt blijde?
14. h hij altijd foldaat gebleven?
15. Wat kunt gij hieruit keren?
XIII.
Mededeelzaamheid,
Onlangs bevond ik mij in eene zekere
plaats^ en daar werd mij een geval verhaald,
Itelwelk ik u zal mededeelen. — Een arme
jongen, wiens beide ouders dood waren, had
niemand, dïe voor hem zorgen konde, ea
dewijl hij nog te klein en te zwak was , om
door den arbeid zelf zijn onderhoud te kun-
nen verdienen, was hij genoodzaakt, om eene
aalmoes te vragen. Hem ontmoette een andere
aruie jongen , die bitlcr weende , scLoon hij
dlcii