Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
M. ____
( II
24
)
meldde lig zich hij den Kommandant van die
plaats aan, en vroeg, hoe veel handgeld hij
te wachten had ; het antwoord viel naar zg-
xien wensch uit. — Hij reisde dan naar de
bestemde plaats, werJ soldaat, en ontving
aldaar loo gulden handgeld, waarvan hg lO
gulden voor zich , lot zijne uitrusting , be-
hield , en het overige geld zond hij aan-
stonds naar zgne ouders. Het duurde eeni-
gen tijd eer hij hierop antwoord ontving,
cn de goede zoon was bezorgd , of hij zijn
oogmerk ook gemist mögt hebben. Eindelijk
kwam hetzelve, nevens de dank en de zegen-
wensch der ouders, welke nu gered waren. —
Kort daarop ontving hij nog eenen brief,
met een klein geschenk van zijne ouders,
en het berigt, dat hun toestand nu weder
Jiei'steld was, en dat zg niet behoefden te
vreezen , in zulke verlegenheid weder te ko-
jnen. Nu was de zoon zeer verheugd , dat
hij gelegenheid gehad had , zich van zijnen
pligt, jegens zijne ouders, te kunnen kwij-
ten ; en nadat hij zijne jaren uitgediend , er
zich in de dienst altijd braaf en deugdzaan>
gedragen had , ging hij weder naar zijne ou-
ders , en leefde met hen gelukkig eu verge-
«yt'gd.
Fra