Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
En wat zeide hij\?
Wat deed de jongfte broeder ^ toen hij dat
hoorde ?
Wat zeide die tegen hem ?
i. Was dat met braaf van hem?
PVat kunt gij hieruit keren?
XII.
Ouderliefde.
Een arme herbergier^ in eene kleine s/arf,
jkad over zijn buis 90 gulden schulden; en
aar hij van zijne «c/ia/c/e/^c/ier« zeer bedreigd
erd , was hij in groot gevaar, zijn huis,
n legelgk zgn geheele beslaan , te verliezen,
ijn zoon, een jongeling van 20 jaren, ver-
ocht de schaldeischers s voor zgne ouders,
m uitstel ; dan zulks kon niets baten : ea
at middelen hij ook mogt aanwenden , ner-
gens was hulp, nergens scheen uitredding,
alles scheen verloren te zijn. — Eindelijk
schoot hem te binnen, dat verscheiden jonge
lieden, in den oord waar hij woonde, voor
een goed handgeld, tegen een zeker bepaald
gelal jaren, hij de Koninklijke lijfwacht dienst
genomen hadden, llij nam terstond het be-
sluit, van deze gelegenheid, tol redding zijner
ouders, gebruik te maken. Tot dat einde,
meld-