Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
Staan , zult gij denken ; maar luistert eens !
toen deze, den dood zijns vaders hoorde,
welke ook niet lang daarna voorviel , keerde
hij terug, verbeterde zich, en had hartelijk
Lerouw over zijn vorige levensgedag; en toea
hg hoorde, dat hij geheel van het erfdeel des
vaders was uitgesloten , toonde hij geene on-
tevredenheid ; maar keurde den wil van zijnen
vader allezins billijk: « ik heb het verdiend;"
zeide hij. — Toen de jongste broeder, zijne
ware verbetering hoorde, was hij verrukt van
blijdschap, liep heen, zocht zijn broeder op,
omarmde hem , en zeide ; « mijn lieve broe-
der ! door dit Testament heeft onze vader ,
gelijk gij ziet, mij alléén erfgenaam van allei
zijne goederen gemaakt, en u uitgesloten ;
doch dat geschiedde , om uw toenmalig le-
vensgedrag ; en dewijl gg n verbeterd hebt,
200 geef ik u het deel, dat u toekomt."
Vragen.
1. Hoe gedroeg zich de oudjie zoon i/'
2. Stond den vader dit wel aan?
3. Wat deed de vader toen?
4. Wie maakte hij dan erfgenaam?
Wat voor een jongen was dat?
6. Hoe gedroeg zich de oudfle daaromtrent ?
7. Had hij zich aan verbeterd i