Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(
20
)
8. Waren zij niet verheugd^ en tevcm hA
droefd?
9, Hoe dacht hij over de flavcrnij van zijnen\
vader f
10. Welk hejluit nam hij?
11. Wilden de zeeroovers hem dat wel toefïaan?\
12. Wat deed de Regent van Algiers, toen hij
dit geval hoorde?
13. Wat kunt gij hieruit keren?
X.
De snoepster.
Een meisje JU^IA genaamd, van omtrent
12 jaren, ontnam haren vader heimelijk denj^
sleutel van een zeker kastje, waarin zij wist,
dat hij eenige fleschjes slaan had; enomharel
begeerte naar brandewijn te bevredigen, niet-fl
tegenstaande het haar verboden was, opende
zij, toen de vader uitgegaan, en zij alleen in
de kamer was, het kastje; maar uit onwe-
tendheid nam zij een fleschje, waarin tó/voo/-
olie was: een zeker soort van scherp water,
hetwelk haar vader dikwijls moest gebruiken,'
en waarmede zij zich den mond op de schrik-ii
kelijkste wgze verbrandde. Zij was zeker ge-Ö
storven , indien zij meer had gedronken, eii3
er nog niet bg tijds een geschikt Geneesnt
heer ^