Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( »5 )
|zoo droevige uitwerking niet VCTwaclit had y
wierp gezwind zijne werktuigen weg, om ka-
kel te helpen: maar, er scheen geen leven
meer in hem te zijn. Door de aangewende
hulp der ouders , kwam hij eindelgk wel we-
der tot zich zeiven , maar hij kon, ongeacht
de inspanning zijner krachten , geen geluid
van zich geven : helaas ! de lieve jongen was
doof en stom geworden ! De onbedachtzame
wlliiem, hoewel anders geen kwaadaardige
i jongen , verviel daardoor in de beklagelqk—
ste wanhoop ; waar hij ging of stond , sloeg
hq de handen te zamen, vervloekte zijnea
moedwil, en riep, in dezen troosteloozen toc-
I stand , zonder ophouden , den naam zijns on-
gelnkkigen broeders.
Vragen,
1. Tot welk eene onbedachtzame daad verviel
WILLEM?
2. fVat deed hij dan?
3. Hoe gedroeg zich kakel opdenweg naar huis?
4. Wat wedervoer hem, toen hij hij huis kwam ?
5. Wat deed w i l l e m toen ?
6. Hoe was het met k a r e l geßcld P
7. Kwam hij dan niet weder tot zich zelvcn?
8. Welke was de uitßag van de zaak?
9. Hoe gedroeg ztch w i l L e m hier onder ?
10. Wat kunt gij hieruit heren?
VUL