Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
10. Gedroeg hij zich nu htUrf
n. Geraakte hij daardoor ook in gUfist?
11, Wat kunt gij hieruit leeren?
VIL
Het spooh»
KAKEL, <3e Jongste zoon eens rijken koop-
xnans te Frankfort j een allerliefst jonge-
tje van 12 jaren, kwam in den winter, des
avonds om 7 uren van de school ; en daar
het reeds duister was , toen hij naar zijns va-
ders huis terug keerde, kwam zijn oudste
broeder willem op den oubedachtzamen
inval, zijn' goeden broeder eens verschrikt
te maken. Ten dien einde hing hg zich een
groot wit laken om, zettede een' hoogen zwar-
ten , raet eenen langen sluijer behangen hoed
op ; nam twee stelten , en stelde zich aan de
huisdeur, om aldaar in die gedaante, zijnen
broeder op te wachten. — k a u e l kwam
langzaam aan, overdacht in stilte, de les,
welke hij van den Meester ontvangen had , en
werd de afschuwelijke gedaante niet eerder ge-
waar, dan, voor dat hij nabij de deur was.
Toen viel het gewaande spook op hem aan,
cn de arme jongen vtel in onmagt op den
grond neder. — Willem, die zulk eeuc
zoo