Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
wend was, beviel bem zulks geheel niet. —
Hij zocht dus gelegenheid , om weg te ko-
men ; hij sprong uit een venster, en brak een
teen. — Dit was waarhjk een ongeluk , zult
gij zeggen; maar het was zijn geluk, hoort
maar eens. - Hij werd nu weder in het
weeshuis gebragt, om genezen te worden;
en daar het een' geruimen tijd aanhield eer
hij weêr loopcn kon , zoo gewende hij zoo
in het weeshuis, dat het hem daarin nu wel
beviel , en er gaarne, toen hij weêr beter
was, in wilde blijven. Hij leerde en arbeidde
ook vlijtig, en gedroeg zich zoo braaf, dat
zijne Onderwijzers en Opzieners volkomen
met hem tevrede waren, en door zijn deugd-
zaam gedrag verwierf hij zich de gunst van
allen, en werd door zijne bekwaamheid, toen
hij grooter geworden was, opgeleid tol ecu
nuttig beroep.
Vragen.
1. TVat %vedervoer den armen jongen?
2. JVat moest hij daar doen?
3. G tv iel hem zulks wel?
4» IFat deed hij toen?
5. ïï^at kwam hem over?
C. PFerd hij ook weer in het meshuis gebragt?
7. Duurde dat ook lang?
Bleef hij toen in het wteshnis?
9. Stond ha hcni er na heter aan?
A