Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
Vragctu
I. M-^at voor een btfluit nam jan?
2» Waarom ?
3. Waar wilde hij dan heen ?
4. Wat wedervoer htm op den weg?
Wat zag JAN des avonds in een dorp?
6- Weit hoorde hij des nachts niet verre van zich?
7- Wdkc gedachte had hij toen?
8. Was dc gelegenheid hem ook gunfiig?
9. Wat zeide zijn geweten?
ïo, Wtc behield de overhand?
11. Wat bejloot hij?
12. Waar bevond j a n zich toen hij ontwaakte?
13. Wat dacht hij toen?
14. En wat deed hij verder?
35. Wnt beloofde JAN?
kleeft hij ook woord gehouden?
17. Wat kunt gij hieruit keren?
V.
Het goede Jcind*
Op ecne school la Parijs^ waar arme ofli-
ciers zonen opgevoed en onderwezen werden ,
was een jongen, die in langen tijd niets dan
soep cn droog brood at, en niets dronk dan
water; alhoewel hem en zijne medeleerlingen
zeer goede spijs en drank gegeven werd. De
Opziener dier school zeide: ieder leerling moet
zich aan de wetten cn regelen van de school
on-^