Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
wd v^fmaal trok h^ dezelve woder terug. —
Doch eindelek overwon bg gelukkiglijk zijne
booze begeerte; bij nam voor, bet borolo-
gie te laten bangen, en er aanstonds vaa
daan te gaan. Hg voerde zgn voornemea
ook uit, en liep zoo snel hij kon, weg. Na
eenige uren geloopen te hebben , ging de maau
onder; de lucht werd met dikke wolken be-
dekt; het werd geheel duister, en ziet, hg
verdwaalde! Eindelijk besloot hg , zitten te
gaan, en te wachten tot dat de dag aanbrak;
dit deed hg, en toen viel hg door vermoeid-
heid , in slaap. — Intusschen begon de dag
aan te lichten; — de zon kwam te voorschgn,
en hare stralen wekten hem op*
Eenige minuten stond hij in overden-
king. Eindelijk viel hg op zijne knieën , ea
dankte GoD, welke hem kracht gegeven had,
die verzoeking te overwinnen. Voorts beloofde
hij, nimmer'eenen diefstal te zullen begaan,
dewijl GOD hem nu zoo bgzonder, voor die
ondeugd bewaard had. — Hg hield ook ge-
trouw zgn woord.
Vra-