Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( II )
wezen mogte. Door de helderheid der maan ,
zag hg een horologie aan den wand hangen,
(( Nu, dacht hg , kan ik mg uit mijne verle-
genheid redden, en toereikend reisgeld be-
komen ; laat ik dat horologie wegnemen , en
dan terstond op reis gaan; ik kan hetzelve
onderweg verkoopen. " — De gelegenheid
scheen hem bijzonder gunstig te zijn ; want
door het venster van de kamer, waarin hij
was , kon hij in d^n tuin komen , en uit den-
zelven , welke met eenen lagen muur omringd
was, ontvlieden. Maar zijn geweten maakte
hem daar omtrent gewigtige tegenwerpingen.
Hij had weleer deze en gene kleinigheden weg-
genomen , maar nog nooit dingen van zuik
oene groote waarde. Zijn getveten verhief
zich geweldig tegen dezen diefstal: te meer
daar de man, hem zoo liefderijk opgenomen ,
zoo goed bejegend , en hem de kamer, met
al wat er in was, aanvertrouwd had. Hg
was dan niet alleen een dief, dacht hij,
maar ook een schandelijk ondankbaar mensch
jegens zijnen weldoener. Zgn geweten^ en
zgne booze begeerte waren met elkander iu
eenen hevigcn strijd: dan had dit, dan had ü
die de overhand : wel vijfmaal stak hij dc 1.
haud uit, om het hQVolügie te ncmcii, ea i
wel