Boekgegevens
Titel: Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Auteur: [niet beschikbaar]
Uitgave: Groningen: W. Zuidema, 1835
5e veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-811
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201510
Onderwerp: Pedagogiek: ethische vorming (pedagogiek)
Trefwoord: Ethische vorming, Deugden, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het nieuwe geschenk voor de jeugd: ten gebruike der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
•( 6 )
siady houden moest. Aanstonds kwam er éént
van hen, iets nader, en zeide: ik zal mede-
gaan en Mijn Heer den weg wijzen ; schielijk
liepen er eenige vooruit, maakten het het
open, en bleven er zoo lang bij staan, tol
dat de Heer kwam, en dezen namen toen
ook hunne hoeden af. — De Heer verwonderde
zich zeer, over deze dienstvaardige en be-
leefde kinderen , en wilde den jongen , dit
met hem ging, eene kleine bclooning geven
maar hoe stond hij verbaasd , toen hij dezelv<
beleefdelijk weigerde, met te zeggen; wij doei
dat gaarne, zonder daarvoor iets te begee-
ren. — Hierop wenschle hij hem eene goedt
reis, en ging weder naar zijne speelgenootei
terug.
Fragen^
1. Wat vond de reiziger voor het dorp?
2. Wat deden de kinderen^ toen hij hen voor
hij reed?
3. Wat vroeg hij aan de kinderen?
4. Wezen zij hem ook den weg?
5. Wat deed de Heer den jongen, die met her
6. JVarn hij die helooning ook aan?
7. Wat kunt gij hieruit kerm?
IM