Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-67
Jacobus VI, die eenigen tijd te voren de regering zelf in handen
had genomen , had geene, of slechts zeer zwakke pogingen in het
werk gesteld, om zijne moeder te redden, daar hij vreesde in vij-
andschap te geraken met Elizabeth , die hij , als naaste bloed-
verwant, na haren dood op den troon van Etigcland moest op-
volgen.
§ 24. De laatste regeringsjaren van Elizabeth. De On-
overwinnelijke Vloot. Jacobus I.
De onthoofding van Maria Stuart , welke den haat der Ka-
tholijken in Engeland tegen Elizabeth ten top voerde, scheen
PniLiPSdlI van Spo>ye eene gewenschte gelegenheid aan te bieden
om zijne plannen te volvoeren. Reeds was hij hevig op de
Engelsche Koningin verbitterd, die op alle wijzen zijne ontwerpen
trachtte te dwarsboomen. Sedert vele jaren had zij de Nederlan-
ders in het geheim ondersteund, en eindelijk, in 1585, een verdrag
met hen gesloten, en hun een aantal hulptroepen onder den
Graaf van Leieester toegezonden ; hare schepen beroofden de Span-
jaarden op den oceaan en in de Amerikaansche koloniën, en daar-
enboven begunstigde zij in de laatste jaren de herhaalde pogingen
van Anton van Crato (bl. 55), die zich van den door Philips II
overweldigden troon van Portugal trachtte meester te maken.
Om zich over dit alles te wreken, vatte de Spaansche Koning
het plan op om Engeland te veroveren, en rustte te dien einde
de ontzaggelijke vloot, of Armada, uit, die onder den naam van
de Onoverwinnelijke Vloot bekend is. In Mei 1588 stak zij in zee
onder het bevel van den Admiraal Medina Sidonia, die in last
had om zich te vereenigen met de troepen , welke de Hertog van
Parma in Vlaanderen had bijeengebragt, waarop deze zich aan
het hoofd zou stellen van het vereenigde leger, en naar Engeland
oversteken. Deze geheele onderneming, die ontzettende sommen
gekost had, ging te niet: hevige stormen vernielden een gedeelte
der vloot; Parma werd door de Nederlanders belet, de Vlaamsche
havens uit te loopen; de verkeerde maatregelen der Spaansche
bevelhebbers deden het overige, en van de 140 schepen keerden
er slechts 53 in de havens van Spanje terug.
De laatste regeringsjaren van Elizabeth gingen in voortdu-
rende onrust voorby. lertand, dat sedert omtrent vier eeuwen
aan de Engelsche koningen onderworpen was (I. deel, bl. 158),
en in beschaving en welvaart verre bij Engeland ten achterstond,
werd oji den duur meer als een wingewest dan als eene provin-